Եթե հանկարծակի ուժեղ քրտնարտադրություն է սկսվել, ապա դա միայն մի բան է նշանակում․ իմացեք սա, քանի դեռ ուշ չէ

Հետաքրքիր Օգտակար

Հիվ անդության ախ տանիշները և փուլերը։ Պար կինսոնի հիվան դության հիմնական ախ տանիշներն են. դանդաղություն քայլելիս, փոքր քայլեր; գլխի և ձեռքերի ց նցում հանգստի ժամանակ; հոտի կորուստ; փո րկապություն; հավասարակշռություն պահպանելու դժվարություն, շրջանառության խա նգարումներ. Զգացմունքային ֆոնի փոփոխություններ տղամարդկանց և կանանց մոտ. Կանանց մոտ այն դեպր եսիվ է, իսկ տղամարդկանց մոտ՝  ։

Պա րկինսոնի հիվա նդության բու ժում․ Ժամանակակից բ ժիշկները ներկայումս չեն կարող բո ւժել այս հիվան դությունը: Բոլոր դե ղամիջոցներն ու տեխնիկան ուղղված են միայն ախ տանիշների թեթևացմանը և հիվան դի կյանքի որակի բարելավմանը, ինչպես նաև նրա կյանքի տեւողության բարձրացմանը: Ամենակարեւորը հիվան դությունը հնարավորինս շուտ ախ տորոշելն ու ժամանակին բու ժում սկսելն է։ Որքան շուտ սկսվի բու ժումը, այնքան ավելի լավ կլինի կանխատեսումը:

Ներկայումս կիրառվում են համակցված բժ շկական և ֆիզիոթ երապևտիկ բո ւժումներ, ինչպես նաև վիրաբո ւժական մեթոդներ։ Որպես դե ղամիջոցներ, օգտագործվում են դե ղեր, որոնք արգ ելափակում են դո ֆամինի ոչն չացումը, ինչպես նաև դ եղամիջոցներ, որոնք գործում են ուղ եղի ընկալիչների վրա և վերահսկում նյար դային ազդակների փոխանցումը: Վի րահատական միջամտությունը բաղկացած է նեյ րոստիմուլյ ատորների կամ նեյր ոիմպլանտների տեղադրումից: Ֆիզի ոթերապիան ներառում է մերսման և ճ նշման բու ժում:

Խնամք Պար կինսոնի հիվ անդության համար․ Պա րկինսոնի հիվա նդության կանխար գելման և հաջող բու ժման համար շատ կարևոր է հրաժարվել վատ սովորություններից և անպիտան սննդից։ Դիետա պետք է ներառեք ձեր սննդակարգում. բանջարեղեն; մրգեր; կաթնամթերք; թռչնի միս; ձուկ; հացահատիկային ապրանքներ; կանաչի. Խմելու ռեժիմը նույնպես պետք է խստորեն պահպանվի։ Օրական պետք է խմել առնվազն մեկուկես լիտր ջուր։

Հատուկ թերապ ևտիկ վարժությունները շատ օգտակար են մարմնի, դեմքի և վերջույթների մկ անների ընդհանուր տոնուսը պահպանելու, ինչպես նաև հո դերի ամրապնդման, համակարգումը բարելավելու համար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում բժ իշկները խորհուրդ են տալիս պարային թեր ապիա՝ սա շատ լավ ազդեցություն է ունենում հիվա նդության բու ժման հետագա ընթացքի համար։ Նյութը հրապարակման պատրաստեց՝ https://news29post.com/