Հայտնի է, թե երբ կսկվի ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ , Կարևոր բոլորի համար

Այլ լուրեր Հետաքրքիր

Միասնական սոցիալական ծառայությունից հայտնում են. «Հարգելի քաղաքացինե՛ր, Կենսաթոշակների վճարման գործընթացը կսկսվի սեպտեմբերի 2-ից»,-նշված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի հունվարի 1-ից Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում կենսաթոշակ, ծերության, հաշմա նդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ, խնամքի նպաստ վճարելը վերսկսելու, ստանալու իրավունքը

վերականգնելու, կենսաթոշակը վերահաշվարկելու, կենսաթոշակի տեսակը փոխելու դիմումներ ներկայացնելիս կենսաթոշակը վճարվելու է անկանխիկ եղանակով. բացառությամբ՝ առաջին կամ երկրորդ խմբի հա շմանդամ կենսաթոշակառուներին: 75 տարին լրացած կենսաթոշակառուներին: Լիազորագրով վճարվող դեպքերին։ 14 տարին լրացած անչափահասին վճարվող կենսաթոշակների (նպաստների) դեպքերի: