Ճն շումն ուղղակի սար սափում է այս հատապտղից, իսկ սի րտն ու անո թները շատ են սիրում այն․ ահա, թե ինչի մասին է խոսքը

Հետաքրքիր Օգտակար

https://news29post.com/-ը գրում է․Իհարկե խոսքը թթի մասին է։ Ինչպես այս սեզոնի մյուս հատապտուղները, թութը պարունակում է եր կաթ և B12 օժանդակ վի տամիններ ու ֆոլ աթթու, որոնք նպաստում են ա րյո ւնաստեղծ գործընթացներին: Բացի այդ, թութը ամրացնում է ան ոթները, հեռացնում այ տուցները, հանգստացնում ս իրտը: Հղ իության ընթացքում ա յտուցներից, եր իկամային հի վանդություններից կամ սր տան ոթային հի վանդություններից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օրական առնվազն 100 գ թութ ուտել: Բացի այդ, թթի հյութը ունի

խո րխաբեր, քր տնաարտադրող և մի զամուղ ազդեցություն, կարգավորում է աղ իների գործունեությունը։ Իսկ արտաքին կիրառման դեպքում ունի վեր քերը լավացնող և բակ տերիցիդային ազդեցություն։ Ցավոք, թութը վատ է պահվում, եթե դուք քերեք այն շաքարի հետ, այնպես որ դուք կարող եք պատրաստել այն ձմռան համար միայն որպես սովորական ջեմ, բայց, ցա վոք, մոտ 80% — ը օգտակար նյութերի կորչում է։Հետևաբար, պետք է շատ ուտել այդ հատապտուղներից և շատ չորացնել: Պատրաստեց՝ https://news29post.com/-ը