Մեծ քանակով վի տամիններ, հան քանյութեր… Երբ է հարկավոր մասուր օգտագործել և որքա՞ն. սա պետք է բոլորն իմանան

Օգտակար

Մեծ քանակով վի տամիններ, հա նքանյութեր… սրանք մասուրն անփոխարինելի են դարձնում: Headinsider.net-ի հաղորդմամբ՝ մասուրն օգտագործվում է մի խումբ առողջական խնդիրների դեմ պայքարում: Այն մի քանի անգամ ավելի շատ վի տամին C է պարունակում, քան կիտրոնը:

Մասուրը պետք է դարձնել մեր կյանքի օգտագործման մի մասնիկը, որպեսզի խուսափենք շատ վտանգավոր վի որւսներից և հի վանդություններից: Ինչ նյութերով է հարուստ մասուրը A վ իտամին: Բարձրացնում է վնասակար միկ րոօրգանիզ մների դեմ պայքարելու օրգանիզմի կարողությունը, հակաբոր բոքային ազդեցություն է ունենում: B1, B2 վի տամիններ:

Դրական ազդեցություն են ունենում ար յունատար համակարգի վրա: B6 վի տամինը կարգավորում է նյ արդային համակարգի աշխատանքը, նյու թափոխանակության գործընթացը: C վի տամինը նվազեցնում է ար յան մեջ խո լեստերինի մակարդակը, օրգանիզմից դուրս բերում տոք սինները, հակաբակտ երիալ ազդեցություն ունենում:

E վի տամինը հակաօքս իդանտ է, որն ամրացնում է ան ոթների պատերն ու ի մունային համակարգը: K վի տամինը կարգավորում է արյան մակա րդելիությունը, ա նոթային համակարգի աշխատանքը, բարենպաստ ազդեցություն ունենում աղ եստա մոքսային տրակտի աշխատանքի վրա: P վի տամինն ամրացնում է ան ոթները, նպաստում C վի տամինի յուրացմանը:

Մասուրը հարուստ է այլ սննդարար նյութերով ևս՝ օրգանական թթուներ, պեկ տին, հանքանյութեր՝ մագնիում, կալ ցիում, ֆո սֆոր: Երբ է հարկավոր մասուր օգտագործել Մասուրն օգնում է պայքարել շն չուղիների հի վանդությունների, բոր բոքման, այլ հի վանդությունների դեմ:

Դրա բաղադրիչները դրական ազդեցություն են ունենում նյու թափոխանակության, մի զասե ռական, ար  յունատար համակարգերի աշխատանքի վրա: Մասուրն օգնում է արագացնել վեր քերի, խո ցերի ապաքինումը, պայքարել գաս տրիտի դեմ: Մասուրի արմատն օգտագործվում է նաև ոտքերի սն կային վա րակի դեմ պայքարում: