ՍԱ ար յան ճ նշման, խցանված անո թների և գիրության դեմ բնական ամենաուժեղ դե ղամիջոցն է. Ես սա ավելացնում եմ ամեն տեսակ ճաշերի մեջ

Հետաքրքիր Օգտակար

Քնջութի օգտակար հատկությունները հայտնի են ավելի քան երեքուկես հազար տարի։ Արևելյան երկրներում այն կոչվում է «սիմ-սիմ», «քունջութ», այսինքն՝ «յուղաբույս»։ Իսկ «Ալի Բաբան և քառասուն գո ղերը» հեքիաթի արտահայտությունը՝ «Սիմ-սիմ, բացվի՛ր», պատահականություն չէ: Կախարդական գաղտնաբառը պարզ է դառնում, եթե իմանաք, որ հասած քնջութի արկղերը կարող են հանկարծակի պայ թել՝ բացահայտելով այն, ինչ թաքնված է դրանցում, այն է՝ համեղ բո ւժիչ սերմեր:

Քունջութի սերմերը որպես օգտակար համեմունք ավելացնում են տարբեր ուտեստների և հացաբուլկեղենի մեջ, դրանք օգտագործվում են արժեքավոր յուղ ստանալու և թահինի մածուկ պատրաստելու համար։ Բացի խոհարարությունից, այն օգտագործվում է կոսմետոլոգիայի և բժշ կության մեջ։ Եկեք ավելի մանրամասն խոսենք դրա հատկությունների մասին: Քնջութի բաղադրությունը և դրա օգտակարությունը օր գանիզմի համար: Քնջութի սերմերը 60% յուղ են (գլի ցերինի եթերներ, հագեցած և չհագեցած ճա րպաթթուներ, տրիգ լիցերիդներ):

Մոտ 25%-ով կազմված սպի տակուցները ամ ինաթթուներ են։ Նրա մեջ կա նվազագույն քանակի ած խաջրերը: Քնջութը պարունակում է մի շարք արժեքավոր վի տամիններ և հա նքանյութեր, մանրաթել, օր գանական թթուներ, ինչպես նաև լե ցիտին, ֆ իտին և բե տա-սիտ ոս տերոլ: 100 գ սերմերը մեծահասակների օր գանիզմի համար պարունակում են կա լցիումի գրեթե օրական չափաբաժին:

Նման քանակություն կա միայն պանրի մեջ։ Ֆ ոսֆորի և ցի նկի հետ համատեղ այս մթերքը լավագույն դե ղամիջոցն է օստե ոպորոզի և հ ոդերի հ իվանդությունների կանխարգելման համար։ Բե տա-սիտո ստերոլը նորմալացնում է նյութափոխանակությունը և նպաստում քաշի կո րստին: Վի տամին PP-ն բարենպաստ ազդեցություն ունի մարսո ղական համակարգի աշխատանքի վրա։

Արտադրանքի մեղմ լո ւծողական ազդեցությունն օգնում է օր գանիզմին ազատվել տոք սիններից: Ֆիտ ոստերոլն օգնում է նորմալացնել ար յան ճ նշումը, քա յքայում է երա կների և մազան ոթների պատերի ճա րպային թիթեղները։ Ռի բոֆլավին և թիա մին նյութերը բարելավում են նյ արդային համակարգի աշխատանքը։ Նյութը պատրաստեց՝ https://news29post.com/