Վայրկյանների ընթացքում կն ճիռները կհալվեն հենց աչքի առաջ․ ՍՈՒ ՊԵՐ դի մակ

Հետաքրքիր

Դիմ ակը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է ՝ 1 ձվի ս պիտակուց, 1 ձվի դեղնուց առանձնացնել տարբեր տարրաների մեջ։ Դ եղնուցի վրա ավելացնում ենք 1 թեյի գդալ օսլա, 1 թեյի գդալ ալոեյի գել, լավ խառնում ենք։

Քսում ենք մ աշկի վրա, թողնում 5-10 րոպե այնուհետև մաքրում ենք։ Ստացված մասսան օգնում է ազատվել անցանկալի կն ճիռներից, մա շկին հաղորդում է առ ողջ փայլ և հարթեցնում դե մքը։Դի մակը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է ՝ 1 ձվի ս պիտակուց, 1 ձվի դեղնուց առանձնացնել տարբեր տարրաների մեջ։

Դ եղնուցի վրա ավելացնում ենք 1 թեյի գդալ օսլա, 1 թեյի գդալ ալոեյի գել, լավ խառնում ենք։ Քսում ենք մ աշկի վրա, թողնում 5-10 րոպե այնուհետև մաքրում ենք։ Ստացված մասսան օգնում է ազատվել անցանկալի կն ճիռներից, մ աշկին հաղորդում է առո ղջ փայլ և հարթեցնում դե մքը